Till dig som kund

På denna sida hittar du länkar med information om hur du gör för att välja utförare, vilka godkända utförare som finns och även en sida med vanliga frågor och svar.

  1. Informationsbroschyr
  2. Blankett för val/byte av utförare
  3. Frågor och svar
  4. Valbara hemtjänstutförare