Mer information om LOV

Lagen om valfrihetssystem (LOV) har funnits sedan 2009. Lagen ger kommuner och landsting möjlighet att införa ett system där du som medborgare kan välja mellan olika utförare som erbjuder vård- eller olika typer av omsorgstjänster.

Vad innebär Lagen om valfrihet?

Lagen är frivillig och kommunerna bestämmer inom vilka områden och i vilken omfattning lagen ska användas. Det är också upp till varje kommun att bestämma vilka krav som ska ställas på de privata utförarna. Det yttersta ansvaret ligger dock kvar på kommunen som är skyldig att kontrollera och följa upp att utförarnas tjänster genomförs enligt gällande föreskrifter och håller god kvalitet.

Lag om valfrihet (länk till Konkurrensverkets webbplats)

Vad innebär det för dig?

Syftet med lagen är att du ska ha möjlighet att välja den utförare som ska genomföra tjänsten. En förutsättning är att kommunen har godkänt utföraren. Alla utförare, privata såväl som kommunala, utför tjänsterna efter en i förväg bestämd ersättning och konkurrerar därför enbart med kvalitet. Du betalar lika mycket för din hjälp oavsett val av utförare och din räkning kommer från kommunen. Du har rätt att byta utförare om du inte är nöjd med den kvalitet som ges och bytet ska vara genomfört senast inom femton dagar.

Så här gör vi i Simrishamns kommun

Simrishamns kommun har valt att använda sig av lagen för dem som har beviljad hemtjänst och/eller hemsjukvård. Förfrågningsunderlaget med de olika kraven finns dels på kommunens hemsida och på  www.valfrihetswebben.se, där alla förfrågningsunderlag enligt lagen ska finnas.

Hur gör du för att välja?

Har du hjälp redan idag och inte vill byta utförare, kommer din hjälp att fortsätta som vanligt och du behöver inte göra något val. Om du önskar byta utförare, är det kommunens omsorgshandläggare du ska kontakta. Du kan även använda dig av blanketten som finns att hämta på denna sida. Omsorgshandläggaren kan också, på ett neutralt sätt, informera om de olika utförarna som finns. Information om aktuella utförare finns även här. Du kan välja att ha en eller flera utförare. Du som inte vill eller kan välja utförare, kommer att få hjälp av den som hade bäst resultat på senast gjorda kvalitetsuppföljning och som är verksam i det område där du bor.

Behöver du hjälp med snöskottning eller hundpromenader?

Privata utförare kan välja att genomföra olika tilläggstjänster vilket innebär tjänster som inte ingår i ditt biståndsbeslut. Det kan vara fönsterputsning, storstädning, hundpromenader och så vidare. Det kan också vara sådana tjänster som ingår i beslutet men där du önskar utöka frekvensen eller volymen. Kostnad för tilläggstjänster betalar du direkt till utföraren.

Mer information

Mer information om regelverket och hur kommunen använder sig av lagen kan ges av Kvalitetscontroller Christina Eriksson. Kontaktuppgifter finns till höger på denna sida.

För att välja utförare eller för att få information om aktuella utförare kan du ringa någon av kommunens omsorgshandläggare som nås via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00.