Synpunkter och klagomål

Alla synpunkter, klagomål och beröm ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. Därför vill vi gärna att du berättar för oss vad du tycker!

Brita Martinsson no 7

När du lämnar synpunkter, positiva som negativa, ska du alltid ges ett gott bemötande och eventuella brister i kvalitén ska åtgärdas snabbt. Du ska också få återkoppling om vad som skett efter att din synpunkt inkom.

Ringa, skriva brev, e-post, broschyr

Självklart kan du också lämna synpunkter på annat sätt. Du kan till exempel ringa oss, skriva ett brev, e-post, social@simrishamn.se och så vidare. Via kommunens växel som du når på 0414-81 90 00 kan du få hjälp att hitta rätt person. Alla synpunkter ska dokumenteras och ledningen för verksamheterna ska använda sig av erfarenheter för att på så sätt kunna utvecklas och bli ännu bättre.

Ute i våra verksamheter finns också en broschyr (pdf 906 KB) där du kan skriva dina synpunkter och skicka in till socialförvaltningen. Alla som har hjälp från kommunen ska bli informerade om denna möjlighet.

Du kan även vända dig till patientnämnden med frågor, synpunkter eller klagomål på kommunens vård och omsorg. Kontaktinformation finns i länken och tilll höger på denna sida.