Vuxna

Även som vuxen kan man behöva hjälp och stöd.

På följande sidor får du information om vart du kan vända dig för att få egen eller hjälp åt anhörig i frågor som rör missbruk, hjälp och stöd: