Serveringstillstånd

Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystad kommuner har beslutat att samverka om en gemensam tjänstemannaorganisation för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Fr.o.m. den 3 september 2012 finns en gemensam organisation för handläggning av tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen (SFS 2010:1622). Denna organisation är gemensam för Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad kommuner. Organisationen är placerad i Tomelilla.

Länk till gemensam sida