Vad ingår i försörjningsstödet?

Försörjningsstödet är pengar som skall täcka de viktigaste utgifterna. Det finns en riksnorm för försörjningsstödet som är lika i hela landet.

I riksnormen ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, hälsa och hygien, förbrukningsvaror, telefon, tv-avgift och dagstidning.

Utöver detta kan bistånd för skäliga kostnader vid behov prövas. Detta kan innebära kostnader för boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, läkarvård, medicin, akut tandvård och a-kasse- och fackföreningsavgift.

Om du har särskilda skäl kan du även få hjälp med andra kostnader, utöver det som försörjningsstödet normalt täcker. Detta kan till exempel innebära kostnader för möbler, flyttkostnader, glasögon, spädbarnsutrustning, omfattande tandvård och begravning.

Högsta godtagbara boendekostnad

När du ansöker om ekonomiskt bistånd för din boendekostnad finns det en högsta kostnad som används som riktlinje. En individuell bedömning görs alltid med hänsyn till din situation. Den högsta godtagbara boendekostnaden är baserad på vad en låginkomsttagare på orten har råd med.

Simrishamns kommun har följande godtagbar boendekostnad:

HushållsstorlekGodtagbar kostnad
1-2 vuxna 5200 kr/mån
1-2 vuxna med 1-2 barn

6200 kr/mån

1-2 vuxna med 3-4 barn

7300 kr/mån

1-2 vuxna med 5 barn och flera

8500 kr/mån