Hyresgaranti

Du som har ekonomiska förutsättningar att betala hyra men saknar ett eget boende har möjlighet att söka en kommunal hyresgaranti. Den kommunala hyresgarantin blir en extra säkerhet för hyresvärden och kan bidra till att du som sökande får ett hyreskontakt.

Vilka krav ställs?

  • Du ska vara folkbokförd i Simrishamns kommun.
  • Du ska ha ekonomiska förutsättningar att klara av att betala en boendekostnad.
  • Som inkomst accepteras lön, a-kassa, sjukersättning och studiestöd samt inkomster från Försäkringskassan. Försörjningsstöd accepteras inte som inkomst.
  • Du kan ha en projekt- eller provanställning eller vikariat.
  • Du kan ha skulder och betalningsanmärkningar men ska ha skött dessa under senaste året.

Hur går prövningen till?
Vid ansökan om hyresgaranti gör kommunen en behovsprövning för att se att du har ekonomiska förutsättningar att klara av att betala för bostaden. Kommunen tittar på hela din ekonomi och eventuella betalningsanmärkningar.

I behovsprövningen kontrolleras också att du inte har eget boende idag samt att du inte skulle få tillgång till ett eget boende utan en kommunal hyresgaranti. Hyresgarantin innebär ingen förtur i bostadsköer, du söker själv lägenhet. Hyresgarantin avser hyreskontrakt i Simrishamns kommun.