Budgetrådgivning

Budgetrådgivning är till för att hjälpa dig att hitta lösningar på dina ekonomiska problem. Rådgivningen syftar till att stärka dina förutsättningar att själv klara dina problem. Målet med rådgivningen är att lösa de ekonomiska problemen på sikt och inte bara för stunden.

Rådgivningens grund är en fullständig genomgång av alla dina inkomster och utgifter, tillgångar och skulder. Tillsammans diskuterar vi lösningar på dina skuldproblem. För att dessa lösningar ska fungera är det viktigt med en helhetsbild, att du kan sortera olika slag av problem, och förstå hur de olika problemen påverkar varandra.

Budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till med att arbeta fram en fungerande budget, kontakta borgenärer och avtala om frivillig betalningsuppgörelse, ansöka om skuldsanering samt ge stöd under skuldsaneringstiden.