Om pengarna inte räcker

Ibland uppstår situationer i livet med ekonomiska svårigheter. Du har provat allt för att hitta en lösning på dina ekonomiska problem, men lyckas inte. Då kan du kontakta oss inom socialtjänsten för att ansöka om försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag).

Personer som vistas i Simrishamns kommun och inte har tillräckligt med pengar för att kunna försörja sig och sin familj kan ansöka om försörjningsstöd.

När du ansöker om försörjningsstöd görs en ekonomisk utredning kring dina inkomster, tillgångar och kring dina möjligheter att själv kunna försörja dig. I första hand ska du själv tillgodose dina behov genom egna inkomster och genom samhällets olika stödformer. Tillgångar måste först användas innan du har rätt till försörjningsstöd.

Försörjningsstöd är behovsprövat. Hushållets samlade inkomster, det vill säga hur mycket pengar du och övriga i bostaden har tillsammans, avgör hur mycket stöd du kan få.

För att ha rätt till försörjningsstöd ska du, om du är arbetslös, vara inskriven på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Om du inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av sjukdom eller annat arbetshinder ska du styrka detta med läkarintyg.

Vi försöker erbjuda en tid för första kontakt inom två veckor.

Handläggningstider

Ny ansökan: 2 veckor

Återkommande ansökan: 5 dagar