Kontakt vid akuta sociala händelser - Socialjour

Under kontorstid:

0414-81 90 00

Socialjour:

Det finns en social jour som nås efter kontorstid:

Sociala jouren Syd nås via larmnummer 112

Till Sociala jouren Syd kan du ringa vid nödsituation av social karaktär när socialkontoret är stängt.

Sociala jouren Syd prioriterar akuta barnärenden, akuta missbruksärenden och ärenden som rör relationsvåld.

Sociala jouren Syd omfattar kommunerna Vellinge, Trelleborg, Svedala, Skurup, Sjöbo, Ystad, Tomelilla och Simrishamn.

Hänvisning till larm- och rådgivningsnummer:

  • Vid akut behov av polis, räddningstjänst och ambulans hänvisas till SOS Alarm nummer 112.
  • Vid polisärenden som inte är akuta hänvisas till Polisens nationella telefonnummer 114 14.
  • Akuta sjukvårdsbehov hänvisas till SOS Alarm nummer 112.
  • Frågor kring sjukvårdsbehov hänvisas till sjukvårdsupplysningen, telefonnummer 1177.
  • Bris för dig som är ung telefonnummer 116 111.
  • Bris vuxentelefon – om barn, telefonnummer 077-150 50 50.