Hur överklagar du

Om din ansökan om bistånd helt eller delvis avslås, ska du få ett skriftligt beslut. Beslutet går att överklaga genom förvaltningsbesvär.

Din överklagan skickas till socialförvaltningen. Senast tre veckor från den dag du fick beslutet ska överklagan ha nått förvaltningen.

Förvaltningen kan göra en omprövning av beslutet.

Om förvaltningen inte omprövar sitt beslut skickas det tillsammans med överklagan till förvaltningsrätten för prövning.

Efter dom i förvaltningensrätten har både förvaltningen och du själv möjlighet att gå vidare och söka prövningstillstånd hos kammarrätten.

Du har rätt att få hjälp och information från socialförvaltningen i samband med överklagandet.

Överklagan skickas till:

Socialförvaltningen
Simrishamns kommuns
272 80  Simrishamn