Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd (ett straff) man som ungdom mellan 15-21 år kan bli dömd till i tingsrätten.

Beroende på brottets art kan man bli dömd till mellan 20-150 timmar. Påföljden skall ersätta högre bötesstraff och kortare frihetsberövande.

I ungdomstjänst ingår att utföra ett oavlönat arbete på en arbetsplats. Ungdomstjänst kan kombineras med påföljden ungdomsvård.

Vid större vårdbehov ska inte ungdomstjänst dömas ut. Socialtjänsten gör en lämplighetsbedömning innan straffet utdöms, utifrån ungdomens livssituation men också utifrån attityden till ungdomstjänst och dess innehåll.

Ungdomstjänst är en påföljd som döms ut i tingrätten och inte ett erbjudande eller insats från socialtjänsten. Socialtjänsten verkställer påföljden. En ungdom som missköter sig och inte tar det ansvar som ungdomstjänst kräver blir återrapporterad till åklagaren.