Droger Missbruk

Till ungdomsgruppen kan du vända dig om du vill ha hjälp i frågor som rör alkohol- och narkotikamissbruk.

Alkohol

Är du orolig att du eller någon i din närhet dricker för mycket? Hög alkoholkonsumtion kan på sikt leda till missbruk och beroende.

Narkotika

Du är välkommen att kontakta oss om du vill ha hjälp att sluta använda narkotika eller är orolig över någon som använder narkotika?

Som förälder är du välkommen att kontakta oss om du känner oro för din tonåring.
Ungdomsgruppen erbjuder droginformation för föräldrar/vuxna. Vår information är inriktad på tonårslivet och då framförallt droger. Vår information görs i smågrupper med 8-10 föräldrar/vuxna.

Vi har möjlighet att utföra drogtest. Om man är under 18 år krävs medgivande från vårdnadshavare.

HAP, Haschavvänjningsprogrammet. Ungdomsgruppen erbjuder individuellt anpassade behandlingsprogram för cannabisrökare.