Ungdom

Ungdomsgruppen arbetar med ungdomar från 13 till och med 20 år och deras föräldrar.

Vi finns i socialförvaltningens lokaler på Stenbocksgatan 24, Simrishamn.

Både ungdomar och vuxna kan ta kontakt med Ungdomsgruppen om man är orolig för något eller någon, eller om man önskar råd och stöd i frågor som till exempel droger, skolproblem och konflikter i familjen.

Ungdomsgruppen får också anmälningar från bland annat skola, polis och sjukvård när det finns oro för att en ungdom far illa. Detta eftersom alla som arbetar med barn och unga har en anmälningsskyldighet enligt lag.