Kontaktfamilj Kontaktperson

Kontaktfamilj/kontaktperson kan beviljas som insats av socialtjänsten till barn och ungdom som är i behov av stöd.

Att vara kontaktfamilj innebär att du/ni tar emot barn eller ungdom i ditt hem, en eller flera helger i månaden.

Kontaktpersonen kan även fungera som stödperson till ensamma vuxna eller som vuxen förebild för ungdomar.

Uppdragen som kontaktfamilj och kontaktperson kan se väldigt olika ut.

Om du är intresserad av att bli kontaktperson/kontaktfamilj så kontakta oss på individ- och familjeomsorgen, telefonnummer 0414-81 94 00.