KAK-Huset

KAK-huset är Socialförvaltningens öppna verksamhet för barnfamiljer med barn upp till arton år.

Vi finns i socialförvaltningens lokaler på Stenbocksgatan 24, Simrishamn.

Vi erbjuder gruppverksamheter och även möjlighet till enskild kontakt utifrån de konkreta frågor som du som förälder har.
I vår verksamhet erbjuds bland annat MER-kraft, familjepedagogiska insatser, enskild samtalskontakt, spädbarnsmassage, Marte Meo, föräldrautbildning och barngrupp.

Aktivt Föräldraskap /föräldrautbildning

Läs mer här

Barngruppen Blåvinge

För barn i åldrarna 7-12 år som lever/har levt i en familj med kemiskt beroende, psykisk ohälsa, våld eller konfliktfyllda separationer. Mer information finns här.

 

Faderskap/Föräldraskap

När ett barn föds ska faderskapet/föräldraskapet alltid fastställas. Detta sker automatiskt när föräldrarna är gifta med varandra. I alla andra situationer måste faderskapet/föräldraskapet fastställas hos socialförvaltningen. Detta gör man för att barnet ska få samma juridiska rättigheter till båda sina föräldrar, som barn som föds inom äktenskapet har. Vi rekommenderar att man fastställer faderskapet redan under graviditeten.

Familjepedagogiska insatser

 

Vi kan erbjuda råd och stöd hemma hos dig i vardagliga situationer utifrån dina och familjens behov och möjligheter.

 

MER-kraft

 

En gruppverksamhet för er som är blivande eller nyblivna föräldrar. Vi utgår från dina och gruppens behov och önskemål med tyngdpunkt på
M som står för mat/kost
E som står för egenvård
R som står för relationer, till exempel barn-föräldrar eller parrelation
MER-kraft är ett samarbete mellan Svenska Kyrkan Simrishamn, S:t Olof, Rörum och KAKhuset.

Samtalskontakt

 

Behöver du någon att diskutera olika frågor gällande föräldraskap med?
Då kan vi erbjuda enskild samtalskontakt.

Spädbarnsmassage


Massage är en möjlighet för dig och ditt barn att få en djupare och varmare kontakt.
Vi erbjuder kurser i spädbarnsmassage, antingen i grupp eller enskilt. Varje kurs består av 4-5 träffar.