Familjehem

Ett familjehem är en familj som känner att de har tid och kraft över i sitt liv och som gärna vill hjälpa någon annans barn.

Familjen blir utredd och granskad av socialtjänsten. Familjehemmen erbjuds utbildning och regelbundet stöd från socialförvaltningen. Det utgår ersättning i form av arvode och omkostnad till familjehemmen.

Eftersom behoven för de barn och ungdomar som behöver placeras ser olika ut så behövs olika familjehem. Det viktiga är att familjehemmet kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro.

Vill du bli familjehem?

Vill du öppna ditt hem för ett barn eller en ungdom? Det handlar dels om barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo tillsammans med sina föräldrar, dels om barn och ungdomar som flyr från krig och anländer till Sverige utan föräldrar. För dessa barn är det viktigt att de får en trygg och stabil familj att bo hos oavsett om det är för kortare eller längre tid.

Är du intresserad? Anmäl intresse på:

Intresseanmälan till Familjehem Sverige.se

FamiljehemSverige.se är en nationell tjänst för dig som vill söka familjehem.Tjänsten är utvecklad av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)