Faderskap/Föräldraskap

När barn föds utanför äktenskapet ska faderskap/föräldraskap fastställas.

När ett barn föds ska faderskapet/föräldraskapet alltid fastställas. Detta sker automatiskt när föräldrarna är gifta med varandra. I alla andra situationer måste faderskapet/föräldraskapet fastställas hos socialförvaltningen. Detta gör man för att barnet ska få samma juridiska rättigheter till båda sina föräldrar, som barn som föds inom äktenskapet har. Vi rekommenderar att man fastställer faderskapet/föräldraskapet redan under graviditeten.

Socialnämnden godkänner

En bekräftelse av faderskapet/föräldraskap sker skriftligen och ska bevittnas av två personer. Om parterna inte bor tillsammans eller om faderskapet ändå framstår som ovisst sker en omfattande prövning innan socialnämnden kan ge sitt godkännande. Fastställandes kan göras under graviditeten eller efter barnets ankomst. Vi på socialförvaltningen kallar sedan modern och den man hon namngett som fadern till oss för fastställande av faderskap.

Vill du göra fastställandet under graviditeten måste du beställa en tid hos oss. Det gör du enklast på telefon 0414-109 73.