Barn och familj

Barn- och familjegruppen vänder sig till åldersgruppen 0 till och med 12 år.

Hit kan du vända dig om du är orolig för något barn eller önskar råd och stöd i frågor kring till exempel föräldraskap och familjerätt.

Barn- och familjegruppen får också anmälningar från bland annat skola, polis och sjukvård när det finns oro för att ett barn far illa. Detta eftersom alla som arbetar med barn och unga har en anmälningsskyldighet enligt lag.

Barn- och familjegruppen finns på Stenbocksgatan 24 i Simrishamn.