Sammanträdestider

Sammanträdestider för 2017
MånadIndivid- & familjeutskottSocialnämnden
Januari 12/1 26/1
Februari 9/2 23/2
Mars 9/3 23/3
April 6/4 27/4
Maj 11/5 24/5
Juni 8/6 22/6
Juli ---- -----
Augusti 10/8 17/8
September 7/9 21/9
Oktober 5/10 19/10
November 2/11 16/11
December 7/12 14/12

Individ- och familjeutskottets sammanträden påbörjas kl. 08.30.
Socialnämndens sammanträden påbörjas kl. 09.00. 
Plats: Socialförvaltningen. Individ- och familjeutskottet på Stenbocksgatan 24 Simrishamn. Socialnämnden på Simrisvägen 3, Simrishamn.                   

Pressinformation sker kl. 13.30-14.00 följande dagar: 26/1, 23/2, 23/3, 27/4, 24/5, 22/6, 17/8, 21/9, 19/10, 16/11 och 14/12.
Plats: Socialförvaltningen, Simrisvägen 3, Simrishamn

För ytterligare information om socialnämndens sammanträden kontakta 
socialförvaltningens reception, 0414-81 94 00.