Sammanträdestider

Sammanträdestider för 2018
MånadIndivid- & familjeutskottSocialnämnden
Januari 11/1 25/1
Februari 8/2 22/2
Mars 8/3 22/3
April 5/4 19/4
Maj 17/5 31/5
Juni 7/6 21/6
Juli ---- -----
Augusti 16/8 30/8
September 13/9 27/9
Oktober 11/10 25/10
November 7/11 22/11
December 13/12 20/12

Individ- och familjeutskottets sammanträden påbörjas kl. 08.30.
Socialnämndens sammanträden påbörjas kl. 09.00. 
Plats: Socialförvaltningen. Individ- och familjeutskottet på Stenbocksgatan 24 Simrishamn. Socialnämnden på Simrisvägen 3, Simrishamn.                   

Pressinformation sker kl. 13.30-14.00 följande dagar: 25/1, 22/2, 22/3, 19/4, 31/5, 21/6, 30/8, 27/9, 25/10, 22/11 och 20/12.
Plats: Socialförvaltningen, Simrisvägen 3, Simrishamn

För ytterligare information om socialnämndens sammanträden kontakta 
kommunens reception, 0414-81 90 00.