Socialnämnden

Socialnämnden i Simrishamns kommun består av 22 politiskt utsedda ledamöter (11 st ordinarie och 11 st ersättare).
Nämnden har ett utskott: Individ- och familjeutskottet (IFu)

Ledamotsförteckning
Ordinarie:Ersättare:
Pia Ingvarsson (S) Mats Persson (S)
Jan Vokoun (S) Berit Olsson (S)
Anita Olsson (S) Catarina Genberg (L)
Anita Svensson (C) Ingela Nilsson (C)
Christer Persson (ÖP) Mats Kaldvee (ÖP)
Ann Madsen (MP) Roland Thord (MP)
Maria Linde-Strömberg (M) Peter Rimsby (M)
Anne Olofsdotter (M) Jeanette Ovesson (M)
Ritva Håkansson (M) Anne-Li Roshagen (KD)
Åsa Blixt (SD) Jan-Olof Kellgren (SD)
Anna-Helena Hanson (F!) Margarethe Müntzing (F!)
Ordförande: Pia Ingvarsson (S)  
1:e vice ordförande: Christer Persson (ÖP) 2:e vice ordförande: Maria Linde-Strömberg (M)

Länk till kontaktuppgifter

socialnamnden (at) simrishamn.se
Socialnämnden
Simrishamns kommun
272 80 Simrishamn
Telefon: 0414-81 90 00
Fax: 0414-174 17

Sammanträdestider:

Socialnämnden sammanträder en gång per månad och detta gör även Individ- och familjeutskottet . För utförligare information se sammanträdestider
Sammanträdena sker på Socialförvaltningen, Stenbocksgatan 24, Simrishamn.

Pressinformation:

Pressinformation sker samma dag som socialnämndens sammanträde.

För ytterligare information om socialnämndens sammanträden kontakta
kommunens reception
Telefon: 0414-81 90 00