Om verksamheten

Socialförvaltningen i Simrishamns kommun består av tre delar.

  • Vård och omsorg (äldre och funktionshinder), vilken regleras av socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen. Här ingår verksamheter som särskilda boendeformer, stöd till människor i eget boende, dagcenter med mera.
  • Individ- och familjeomsorg, vilken till stor del regleras av socialtjänstlagen. Här ingår frågor rörande ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsproblematik, missbruksfrågor samt familjerätt. Inom avdelningen handläggs också utskänkningstillstånd för alkohol.
  • Administrativ enhet som främst sysslar med stöd och service till förvaltningens verksamheter.

Socialförvaltningens verksamhet styrs av socialnämnden

Förvaltningsledning och administration
Besöksadress: Stenbocksgatan 24, Simrishamn
Postadress: Socialförvaltningen, Simrishamns kommun
272 80  Simrishamn
Telefon: 0414-81 90 00 (växel)
  0414-81 94 00 (reception)
Telefax: 0414-174 17
E-post: social (at) simrishamn.se
Hemsida: www.simrishamn.se/social
Socialchef    
Stina Lundquist 0414-81 94 05 stina.lundquist (at) simrishamn.se
Administrativ chef    
Owe Wybrands 0414-81 94 06 owe.wybrands (at) simrishamn.se
Planerings- och utredningssekreterare    
Åsa Bullarbo 0414-81 94 29  asa.bullarbo (at) simrishamn.se
Nämndsekreterare    
Victor Nordin 0414-81 94 02 victor.nordin(at) simrishamn.se
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)    
Susanne Nilsson 0414-81 93 25 susanne.m.nilsson (at) simrishamn.se
Handläggare    
Solfrid Persson 0414-81 94 22 solfrid.persson (at) simrishamn.se
Handläggare    
Ing-Marie Grenander 0414-81 94 26 ing-marie.grenander (at) simrishamn.se
Handläggare    
Inga-Lisa Månsson 0414-81 93 78 inga-lisa.mansson (at) símrishamn.se
IT-handläggare    
Mikael Wahlfried 0414-81 94 15 mikael.wahlfried (at) simrishamn.se
Ekonom    
Almir Avdic 0414-81 94 18 almir.avdic (at) simrishamn.se
IT-utvecklare    
Peter Rundqvist 0414-81 93 35 peter.rundqvist (at) simrishamn.se