Hjälpmedel

Kommunens fysioterapeuter och arbetsterapeuter gör en individuell bedömning av behov av hjälpmedel för att du ska kunna vara fortsatt aktiv i ditt dagliga liv och därmed kunna bibehålla/öka funktioner och förmågor. Utprovning av hjälpmedel sker i första hand i hemmet. Hjälpmedel förskrivs som ett lån och behov och funktion följs upp regelbundet.

 

 Avgift 

Hjälpmedel för kommunens invånare är kostnadsfria vid bestående behov men an avgift debiteras för bedömning, instruktion, leverans och uppföljning. Avgiften tas ur per ordinationstillfälle. Vid korttidslån av hjälpmedel utgår även en hyreskortnad. Träning i hemmet debiteras enligt gällande hemtjänsttaxa. Inkomstprövning kan göras. Läs här mer om våra avgifter

Fel på hjälpmedel

Om det uppstår fel på ditt hjälpmedel ska du genast kontakta din fysioterapeut/arbetsterapeut via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00 för bedömning av åtgärd. Ett trasigt hjälpmedel bör inte användas.

Om du planerar att flytta till eller från Simrishamns kommun

Ta i god tid kontakt med din nuvarande arbetsterapeut eller fysioterapeut för att få besked om hur du ska göra med dina hjälpmedel.

Återlämning av hjälpmedel

När ditt behov av hjälpmedel upphör eller när du flyttar från kommunen ska ditt hjälpmedel lämnas tillbaka väl rengjort till kommunens hjälpmedelsförråd.

Öppettider: Tisdagar och Torsdagar 13.00-15.00

Besöksadress: Lastbryggan, Strandvägen 4 b, Simrishamn