Hjälpmedel

Utprovning av tekniska hjälpmedel är en del av hemsjukvården och följer samma riktlinjer. De flesta vardagliga hjälpmedel provas ut av arbetsterapeut eller sjukgymnast. Utprovning görs oftast genom besök i bostaden. Om du kommer som tillfällig besökare har du möjlig­het att hyra hjälpmedel för en kortare period – ta kontakt i god tid!

Vissa hjälpmedel är avgiftsbelagda.