Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ansvar för att den kommunala hälso- och sjuk­vården har hög patientsäkerhet och god kvalitet.

MAS utarbetar rutiner för bland annat läke­medelshantering, delegering och avvikelse­rapportering och ansvarar för anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om någon patient utsatts för felbehandling, som lett till skada eller risk för skada.

Har du frågor om eller synpunkter på hur vården bedrivs kan du kontakta Simrishamns kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska eller Patientnämnden.