Brukarinflytandesamordnaren (Bisam)

Jag heter Maria Samuelsson och är brukarinflytandesamordnare (Bisam) i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad.

Syftet med mitt jobb är att öka möjligheterna till inflytande för den som har psykisk ohälsa och är mellan 18 och 65 år.

I mitt jobb för jag därför fram åsikter från brukare/patienter/anhöriga/föreningar vid olika samverkansråd och vid andra tillfällen, allt för att öka möjligheterna till ökat inflytande för den enskilde.

Jag är baserad på social omsorg i Ystads kommun, men besöker kommunernas träffpunkter och andra aktiviteter regelbundet.

Kontakta mig gärna om du har idéer, åsikter eller frågor!

Aktuellt från brukarinflytandesamordnaren oktober-november

För att kunna förmedla brukares och anhörigas erfarenheter och synpunkter av socialpsykiatrin, psykiatrin och myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, information som jag bl.a. får vid besök ute i kommunernas verksamheter, i vårt brukar- och anhörigråd etc., behöver jag som brukarinflytandesamordnare få möjlighet att finnas med i olika sammanhang för att vidarebefordra den inhämtade informationen.

Detta har jag kunnat göras tack vare de samverkansmöten som finns i sydöstra Skåne och att jag blivit inbjuden till diskussion i de lokala verksamheterna. Även de brukarrevisioner som genomförts och kommer att genomföras i verksamheter, som erbjuder stöd och omsorg till personer med psykisk ohälsa, ger underlag för förbättringsarbete på individnivå.

En annan viktig uppgift i mitt arbete är att öka kunskapen och förändra attityder kring psykisk ohälsa i samhället i stort. Detta görs bl.a. genom att erbjuda allmänheten utbildningar/föreläsningar/aktiviteter kopplade till psykisk hälsa/ohälsa.

Närmast har vi "Skåneveckan för psykisk hälsa" den 9-15 oktober, som har arrangerats vecka 41 varje år sedan 2010. I år "tjuvstartar" vi Skåneveckan här i sydöstra Skåne redan den 7 oktober med en fysisk aktivitet.

7 oktober kl. 13.30-16.00:

"Run For Mental Health i Ystad"

Lunka, gå eller spring valfri sträcka i Ystad sandskog. Välj mellan 1,5, 2,5, 5 eller 10 km. Föranmälan till brukarinflytandesamordnaren senast 30/9.

9 oktober kl. 8-10

Frukostmöte med Tomas & Dennis: "Bli den bästa versionen av dig själv"

På Lite mer, Ystad. Föranmälan till ewa.wernehag@po-skane.org - först till kvarn gäller!

9 oktober kl. 14-18

"Passion för livet med psykisk hälsa"                

Föreläsningar, musik, prova på yoga, utställare m.m. på Gummifabriken, Västergatan 44, Skurup

10 oktober kl. 15-19             

"Let's talk"  

Föreläsningar på Världshälsodagen för psykisk hälsa på Kulturkvarteret i Kristianstad

11 oktober kl. 18-20                

Föreläsare från föreningen VågaVa om "Att vara människa och handskas med sina känslor"

På Skeppet på Marint centrum, Varvsgatan 4, Simrishamn.

Se www.skaneveckan.se för hela Skånes program 9-15 oktober.

Välkommen att delta och bidra till att öka kunskapen och förståelsen om psykisk ohälsa och se möjligheter och hopp till psykisk hälsa!