Personer med psykisk funktionsnedsättning

Du som tillhör psykiatrireformens målgrupp har möjlighet att ansöka om:

Boendestöd

Boendestöd är ett psykologiskt och socialt stöd för olika delar i vardagen.

Särskilt boendestöd

Särskilt boendestöd är ett psykologiskt och socialt stöd som genom närhet till personal kan ge dig flexibelt stöd dygnet runt. På området Bruket i Simrishamn finns en lägenhet där personalen utgår ifrån. För att få stöd behöver du bo på Bruksområdet.

Sysselsättning

En meningsfull sysselsättning kan ske enskilt med personal eller i grupp. Aktiviteterna i sysselsättningen kan se mycket olika ut – allt från att gå på promenad till att vara på en praktikplats.

Träffpunkten

Du som tillhör psykiatrireformens målgrupp kan besöka Träffpunkten. På Träffpunkten kan man fika, äta lunch, träna, använda dator mm.

Här hittar du mer information om verksamheterna.