Vad gör jag om jag får avslag på min ansökan?

Om du får avslag på din ansökt om hjälp, kan du välja att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. I det skriftliga beslut som du får, framgår hur du går tillväga. Omsorgshandläggaren kan hjälpa dig att överklaga om du så önskar.

Överklagan ska göras skriftligt och skickas till socialnämnden inom tre veckor från den dag du fått beslutet. Om överklagandet kommer för sent kan det inte prövas. Tala om i brevet vilket beslut som du vill överklaga. Beskriv också vilken ändring du önskar. Om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt, skickas överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Malmö för prövning. Detta innebär ingen kostnad för dig.

Brevet skickar du till denna adress:

Simrishamns kommun

Socialförvaltningen

272 80 SIMRISHAMN