Funktionshinderplan 2017-2024

Socialförvaltningen arbetar under 2016 att ta fram en ny funktionshinderplan. Funktionshinderplanen gäller verksamhetsområdena socialpsykiatrin och LSS.

Funtionshinderplanen ska beskriva socialnämndens planering för insatser riktade till människor med funktionsnedsättning. Planen ska kunna stämmas av årligen enligt ordinarie styr- och ledningsmodell.

Funktionshinderplanen ska vara övergripande men ändå personlig. Den ska tänka framåt och vara påhittig. Så som det ser ut idag, kanske det inte ser ut i framtiden. Brukare ska vara med att ta fram planen.

Regeringen har bestämt att titta över LSS-lagstiftningen. Detta kommer vi att behöva ta hänsyn till.

De teman som kommer att arbetas utifrån under framtagandet är:

  • Omvärldsbevakning - Samhälle - Tillgänglighet - Inflytande och delaktighet - Livsvillkor - Personlig integritet - Relationer - Kreativitet - Genus - Kollektiv/individ - Insatser - Boende - Sysselsättning - Fritid - Hjälpmedel/teknik - Anhörigstöd - Samordning - Personal/utbildning

Här nedanför lägger vi ut information om arbetet som pågår under året.

Dialogcafé 3 maj

Sammanfattning av tankar och idéer från Dialogcafé 3 maj