Funktionshinderplan 2017-2024

Socialnämnden har antagit en Funktionshinderplan som ger riktning för verksamhetsområdena  socialpsykiatri och LSS fram till 2024.

Hela funktionshinderplanen:

Utvecklingsområden: