Avgifter

För att kunna besluta om avgift för hemtjänst och/eller hemsjukvård måste kommunen räkna ut avgiftsutrymmet. Avgiftsutrymme = inkomster – kostnaderna

Så här räknas avgiftsutrymmet fram:

Inkomster:

+ Pension / ATP
+ Inkomst av kapital
+ Bostadstillägg (BTP)/bostadsbidrag
+ Övriga inkomster
- Skatt

Kostnader:
- Hyra / boendekostnad
- Förbehållsbelopp
- Individuellt belopp (exempelvis fördyrande kost)
+ Avdrag (tv-avgift, el, möbler med mera)

För att räkna ut hemtjänst-, hemsjukvårdsavgiften fastställs avgiftsutrymmet som multipliceras med en procentsats. Procentsatsens storlek styrs av vilken hemtjänst-, hemsjukvårdsnivå du har. Den 1 januari varje år anpassar kommunen avgifterna efter den nya prisnivån.

Information om ny taxa inom vård och omsorg från 1 juli 2016 (PDF)

Blankett - uppgifter för beräkning av vård- och omsorgsavgifter (PDF)

Blankett - dubbel boendekostnad vid inflyttning (PDF)

Blankett autogiroanmälan (PDF)