Avgifter

För att räkna fram din avgift för hemtjänst och/eller hemsjukvård räknar avgiftshandläggare ut ditt avgiftsutrymmet. Avgiftsutrymme = inkomster – kostnaderna

Så här räknas avgiftsutrymmet fram:

Inkomster:  

+ Pension
+ Inkomst av kapital
+ Bostadstillägg
+ Övriga inkomster
- Skatt

Kostnader:

- Hyra/boendekostnad
- Minimibelopp
- Höjning av minimibelopp (exempelvis fördyrande kost)
+ Sänkning av minimibelopp (TV-avgift, el, möbler med mera)

   

I broshyren och prislistan nedan kan du se vilka avgifter som tas ut inom Vård och omsorg. Nedan finns också blanketter som du skickar in med dina uppgifter om dina inkomster och utgifter.

Nya avgifter fastställs årligen av kommunfullmäktige och förändras den 1 februari. Därför får alla information och blankett för uppgifter om inkomster och utgifter i sin brevlåda i slutet av januari.

Avgifter inom Vård och omsorg

Prislista

Uppgifter för beräkning av vård- och omsorgsavgift

Bilaga till blankett

Blankett - dubbel boendekostnad vid inflyttning

Blankett autogiroanmälan