Anhörigstöd

I socialtjänstlagen står det att kommunen har en skyldighet att erbjuda anhöriga stöd och underlätta för dem i vardagen.

Att vara anhörig, som ger stöd och omsorg till någon i din närhet, kan skänka både dig och den du stöttar glädje och trygghet. Men det kan även skapa känslor av oro, och trötthet och tära på din kraft, ork och energi samt så småningom begränsa det egna livsutrymmet. Kommunens anhörigstöd syftar till att anhöriga ska bevara sin kraft, ork och energi samt undvika egen ohälsa.

Är jag anhörig?

Du avgör själv om du anser dig vara anhörig. Det behöver inte finnas släktskap mellan dig som anhörig och den person som tar emot ditt stöd eller din omsorg. Du kan t.ex. vara en god vän, arbetskamrat, granne eller förälder/familjemedlem/släkting. Personen du hjälper kan vara ett barn eller en vuxen med en psykisk eller fysisk sjukdom, ett beroende eller missbruk eller en funktionsnedsättning. 

Vilken hjälp kan jag få?

Genom anhörigstödet kan du få möjlighet att vara med i en anhöriggrupp där du kan samtala och dela erfarenheter med andra i liknande situation. Du kan få enskilda samtal för råd och stöd samt information om vilken hjälp som finns att få. Utifrån anhörigcenter erbjuds olika föreläsningar och utbildningar som du har möjlighet att delta vid och du kan också besöka något av våra "öppet hus" där du tillsammans med andra har möjlighet till en stunds avkoppling. 

Oavsett om du ger lite eller mycket stöd är du är välkommen att ta kontakt med kommunens anhörigkonsulent för vidare samtal. Tillsammans försöker vi finna just det du behöver för att bevara din egen hälsa, energi och glädje. Stödet som presenterats här är gratis. Personalen som arbetar med anhörigstöd har sekretess.

Anhöriggrupper

I dagsläget finns flera olika anhöriggrupper med olika inriktningar. Några av grupperna är kommungemensamma vilket innebär att deltagarna kan komma från vilken som av sydöstra Skånes fem kommuner. Grupperna träffas regelbundet, innehållet planeras utifrån aktuella behov i gruppen och gruppen leds av anhörigkonsulent. Nya anhöriggrupper med olika inriktningar startas utifrån behov och önskemål. 

  • Anhöriga till person med fysisk sjukdom träffas var tredje måndag kl. 13.00-15.00 på Bergengrenska anhörigcenter i Simrishamn.
  • Mansgrupp för män som är anhöriga träffas en gång i månaden, torsdagar kl. 13.00-15.00 på Bergengrenska anhörigcenter i Simrishamn.
  • Anhöriga till person med minnesproblematik träffas varannan fredag kl. 10.00-11.30 på Bergengrenska anhörigcenter i Simrishamn.
  • Anhöriga till person med psykisk ohälsa träffas torsdagar var tredje vecka kl. 16.00-18.00 på Byavångshemmet, Byavägen 37 i Tomelilla.
  • Anhöriga till barn med neuropsykiatriska diagnoser träffas var tredje torsdag kl. 18.00-20.00 på Byavångshemmet, Byavägen 37 i Tomelilla.
  • Anhöriga till vuxna med neuropsykiatriska diagnoser träffas var tredje måndag kl. 17.00-19.00 på Byavångshemmet, Byavägen 37 i Tomelilla.  

Öppet hus

Öppet hus (Drop-in-café) finns på några olika platser i kommunen. Syftet är att du som anhörig på ett enkelt sätt ska få möjlighet till en stunds avkoppling tillsammans med andra över en kopp kaffe eller te som serveras till självkostnadspris.  

  • Bergengrenska anhörigcenter i Simrishamn. Var annan onsdag kl. 13.00-15.00. Två frivilliga värdinnor hjälper till och anhörigkonsulenten finns på plats de flesta av dessa tillfällen. Ingen specifik inriktning.
  • Borrby församlingshem (i samarbete med Röda korset och Svenska kyrkan). Varannan torsdag kl. 14.00-16.00 med start den 25 januari 2018. Ofta med någon sång och musik, öppet för alla.  
  • Bokebacken, Sankt Olof - Måsens dagcentral. Riktar sig främst till anhöriga till närstående med minnesnedsättning.
  • Demensteamet har öppet hus på Bergengrenska anhörigcenter i Simrishamn. Var annan fredag kl. 10.00-12.00. Riktar sig till anhöriga till personer med minnesproblematik.

Föreläsningar

Framtidsfullmakt och testamente

Den 6 februari kl. 18.00-20.00 i kommunhuset, Stortorget i Simrishamn, erbjuds en föreläsning kring familjejuridiska frågeställningar som arv, testamente, ställföreträdarskap, framtidsfullmakt, bankärenden för annans räkning m.m. Monica Gummesson, jurist på Sparbanken Syd, föreläser, överförmyndarverksamheten informerar och tillfälle för frågor kommer att ges. Föreläsningen är gratis, ingen anmälan krävs. Kaffe/te kommer att serveras.

Låt hjärtat vara med för framtidens psykiska hälsa

Den 14 februari kl. 15.00-20.00 i Surbrunnsparken i Ystad arrangerar anhörigstödet i Skånes sydöstra kommuner gemensamt med Region Skåne en eftermiddag/kväll som sätter fokus på anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Före detta säkerhetspolisen och ståuppkomikern Hasse Brontén medverkar med en föreläsning hämtad ur succéshowen "Bipolär - vem är egentligen knäpp?". Ingrid Lindholm från NSPH:s anhörigprojekt (Nationell samverkan för psykisk hälsa) och Marie-Louise Kvist, kurator på Barn- och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Ystad, medverkar. Panelsamtal med politiker och kommunrepresentanter kommer också att äga rum. Enkel förtäring kommer att serveras. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan, använd länken: https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1127395&Pwd=86488826. Vid frågor, kontakta utvecklingsledare Micael von Wowern på Ystads kommun: micael.vonwowern@ystad.se eller 0709-47 72 87.  

Avslappningsrum

Till anhörigstödet lokaler hör ett avslappningsrum där du som anhörig kan finna lugn och ro, vila i en avslappningsfåtölj och bara få vara. Du är välkommen att boka tid hos kommunens anhörigkonsulent. 

Anhörigombud

Är medarbetare som arbetar ute i olika verksamheter inom kommunen. En av uppgifterna består i att vara en förmedlande länk till anhörigstödet inom kommunen och bidra med anhörigperspektiv i den egna verksamheten. Om du är anhörig till någon person som befinner sig på/i en av kommunens olika verksamheter, kan du alltid tala med dem om du undrar över anhörigstöd. Om det inte finns anslag om vem som är anhörigombud, så fråga på den avdelning/enhet det gäller.

Frivilligverksamhet

Frivilligverksamhet är ett komplement till den offentliga verksamheten. Organisationer, föreningar, kyrkans församlingar och enskilda frivilliga verkar för att skingra ensamhet och isolering samt bidra till att sociala kontakter bevaras eller skapas. Vill du göra en insats för en medmänniska? Om du vill bli frivilligmedarbetare är du välkommen att kontakta kommunens anhörigkonsulent.

Broschyr anhörigstöd (PDF-fil)