Anhörigstöd

Kommunen har en skyldighet att erbjuda anhöriga stöd och underlätta för dem i vardagen.

Att vara anhörig, som ger stöd och omsorg till en älskad eller nära vän, kan skänka både dig och din närstående glädje och trygghet. Men det kan även skapa känslor av oro, och trötthet och tära på din kraft, ork och energi samt så småningom begränsa det egna livsutrymmet. Kommunens anhörigstöd syftar till att anhöriga ska bevara sin kraft, ork och energi samt undvika egen ohälsa.

Är jag anhörig?

Du avgör själv om du anser dig vara anhörig. Det behöver inte finnas släktskap mellan den anhörige och den närstående (den person som tar emot stöd och omsorg). Det kan ibland vara någon annan som träder in och ger omsorg och stöd, t ex god vän, granne.

När blir jag anhörig?

Det är något som du själv måste ta ställning till. Gränsen kan vara flytande mellan att vara "vanlig anhörig" till att vara "omvårdande anhörig".

Anhörigstödet i Simrishamns kommun är alltid individuellt utformat efter dina behov och den livssituation som du befinner dig i som anhörig. Vissa insatser är kostnadsfria, t ex besök på anhörigstödets lokaler. Där kan erbjudas enskilda samtal, anhöriggrupper, anhörigcafé, råd och hänvisning om vart du kan vända dig i en speciell situation. Insatser som riktar sig indirekt till dig som anhörig är oftast behovsbedömda och kan medföra en kostnad.

Avslappningsrum

Till anhörigstödet lokaler hör ett avslappningsrum där du som anhörig kan finna lugn och ro, vila i en avslappningsfåtölj och bara få vara. Du är väkommen till drop-in onsdagar mellan kl 13.00 - 15.00. Om du önskar erbjuds det även taktil massage (detta måste förbokas).Två värdinnor hjälper dig tillrätta.

Frivilligverksamhet

Frivilligverksamhet är ett komplement till den offentliga verksamheten. Organisationer, föreningar, kyrkans församlingar och enskilda frivilliga verkar för att skingra ensamhet och isolering samt bidra till att sociala kontakter bevaras eller skapas. Vill du göra en insats för en medmänniska? Om du vill bli frivilligmedarbetare är du välkommen att kontakta kommunens anhörigkonsulent.

Anhörigombud

Är personal som arbetar ute i olika verksamheter inom kommunen och som själva valt att ha denna extra uppgift. En av uppgifterna består i att vara en förmedlande länk till anhörigstödet inom kommunen och bidra med anhörigperspektiv i den egna verksamheten. Om du är anhörig till någon person som befinner sig på/i ett av kommunens olika verksamheter så kan du alltid tala med dem om du undrar över anhörigstöd. Om det inte finns anlsag om vem som är anhörigombud, så fråga på den avdelning/enhet det gäller.

Anhörigcafé

Caféerna finns på flera platser i kommunen. Ibland är det underhållning eller någon som berättar något intressant eller "bra att känna till". Det serveras kaffe/te och kaka till självkostnadspris. Caférna finns i:

  • Ankaret Skillinge
  • Borrby församlingshem (i samarbete med Röda korset och Svenska kyrkan)
  • Bokebacken, Sankt Olof - Måsens dagcentral. Riktar sig främst till anhöriga till närstående med minnesnedsättning.
  • Demensteamets anhörigcafé på Bergengrenska centret, Storgatan 3 i Simrishamn. Riktar sig till anhöriga till närstående med minnesnedsättning.
  • Anhörigstödets anhörigcafé på Bergengrenska centret, Storgatan 3 i Simrishamn.

Broschyr anhörigstöd (PDF-fil)