Vård- och omsorgsplan

Kommunfullmäktige beslutade 2013-08-26 att godkänna inriktningen i Vård och omsorgsplan. Planen ska ge svar på hur insatser riktade mot äldre ska tillgodoses fram till och med 2022 med en inriktning fram till 2035. Planen ska även ge svar på hur socialnämndennämnden kan tillgodose förebyggande insatser och insatser som syftar till att möjliggöra största möjliga självständighet, men också behov av omsorgsboende och insatser för mest sjuka äldre.

Du kan läsa Vård och omsorgsplanen med bilagor här (pdf-fil 18 Mb)