Ansökan om vård och omsorg

Behöver du någon form av stöd eller hjälp för att klara vardagen kan du kontakta Handläggarenheten.

Höstbilder - fåglar

Om du inte själv kan tillgodose dina behov, och inte heller på annat sätt kan få hjälp då den egna förmåga sviktar, har du rätt till vård och omsorg. Alla former av vård- och omsorgsinsatser, förutom de förebyggande insatserna, bedöms individuellt och du måste ansöka om dem personligen. För att få ditt behov prövat tar du kontakt med en omsorgshandläggare på socialförvaltningen. Du kan göra din ansökan muntligt eller skriftligt och du och omsorgshandläggaren bestämmer tid för att träffas.

För att kunna avgöra om du har rätt till hjälp gör omsorgshandläggaren en utredning. Utredningen utgår från din livssituation, dina behov, dina egna resurser och önskemål. I vissa fall behöver omsorgshandläggaren få information från andra. Detta kan bara ske om du lämnar ditt medgivande.