Sammanställning och återkoppling

En sammanställning av resultat och synpunkter från förebyggande hembesök görs årligen.

Sammanställning av synpunkterna från 80-åringarna överlämnas till Socialnämnden och Kommunstyrelsen som därefter kommer berörda förvaltningar till del samt förtroendevalda politiker. Svar/återkoppling som inkommit från förvaltningar och berörda redovisas från 2008 och framåt. Information ges också till det kommunala pensionärsrådet, KPR.

Sammanfattningar har gjorts kontinuerligt sedan 2008. Här nedan visas de senaste årens sammanfattning. Önskas tidigare års sammanfattningar kan ni ta kontakt med personen som arbetar med förebyggande hembesök via kontaktuppgifterna till höger.

Sammanställning av synpunkter

Sammanställning av synpunkter 2017

Sammanställning av synpunkter 2016

Sammanställning av synpunkter 2015

Återkoppling från 2008 och framåt

Simrishamnsbostäder 2009

Kultur- och fritidsnämnden 2010

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012

Sammanfattning            

Sammanfattning 2015

Sammanfattning 2016

Sammanfattning 2017