Förebyggande hembesök

I Simrishamns kommun har vi en uppsökande verksamhet som erbjuder äldre förebyggande hembesök. Syftet med besöket är att ge dig förutsättningar till en ökad trygghet och möjlighet till ett fortsatt självständigt och gott liv

Vem vänder vi oss till?

Förebyggande hembesök vänder sig till dig som fyller 80 år under året och som idag inte regelbundet har stöd av hemtjänst eller hemsjukvård.

Hur går det till?

Vi besöker dig i hemmet och samtalar bland annat om din hälsa, säkerhet, boende och annat som påverkar din vardag och känns viktigt för dig. Se bild av vad ett förebyggande hembesök kan innehålla.

För att du ska känna dig trygg nu och i framtiden informerar vi om vilket stöd kommunen kan erbjuda. Vad man kan få hjälp med och hur man gör för att få hjälp. Du får informationsmaterial och vägledning så att du vet vem du kan kontakta om du behöver hjälp, råd eller stöd.

Vill du veta mer om organisationer, föreningar och aktiviteter som kan vara till glädje för dig i din vardag eller för social samvaro kan vi berätta om det.

Samtalet kan vara till hjälp för kommunen att få ökad kunskap om 80-åringens levnadsvanor, synpunkter och framtida behov. Sammanställning görs årligen och återkoppling på synpunkter erhålls från berörda förvaltningar. Här återges några kommentarer från seniorerna.

En artikel från Österlenmagasiner: "Hembesök erbjuds för ett friskare liv" (dubbelklicka på artikeln för att förstora texten).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har bra informationsmaterial om säkerhet i vardagen, råd för att undvika olyckor och vad som påverkar hälsan för ett fortsatt gott liv.