Insatser i särskilt boende

Ibland kan det vara svårt att bo kvar hemma trots mycket stöd och hjälp. Du kan då ansöka hos omsorgshandläggare om särskilt boende. Med särskilt boende menas en egen bostad med tillgång till personal dygnet runt. I anslutning till din bostad finns gemensamma utrymmen för samvaro och aktivitet. Du möblerar din bostad med egna möbler och annat bohag. Det finns tillgång till vårdsäng och madrass i varje lägenhet.

När du bor i särskilt boende betalar du för hyra och el för bostaden samt tecknar egen hemförsäkring. För hyran kan man söka bostadstillägg hos försäkringskassan. Utöver hyran tillkommer avgift för vård och omsorg samt mat.

Här hittar du mer information om de särskilda boenden som finns i kommunen.