Äldre och seniorer

Socialförvaltningen har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen får det stöd och den hjälp du behöver.

Träd mot blå hösthimmel

Socialförvaltningen erbjuder stöd i form av förebyggande insatser som exempelvis förebyggande hembesök för alla som blir 80 år, anhörigstöd till dig som vårdar nära anhörig, dagcentraler för aktiviteter och för att träffa andra med mera. I menyn till vänster kan du läsa mera.

Till socialförvaltningen kan du också vända dig om du har behov av hjälp i hemmet eller behöver flytta till ett särskilt boende. Detta stöd är behovsprövat, vilket innebär att du måste vända dig till omsorgshandläggare. Mer information hittar du här.

Socialförvaltningen är även ansvariga för den kommunala hälso- och sjukvården. Information om detta hittar du här.