Verksamhetsuppföljning 2017

Här presenteras resultat från de verksamhetsuppföljningar som genomfördes 2017.

 

Individuell kvalitetsmätning

Se denna sida

Verksamhetsuppföljning

Nedan finns rapporten samt de vidtagna åtgärderna efter genomförd verksamhetsuppföljning.

SoL

Attendo Lillevångshemmet

Ankaret

Dagverksamheterna

LSS