Enkät Omsorgshandläggare Vård och Omsorg

Varje år i oktober ställs frågor till personer som har kontakt med omsorgshandläggarna om hur bemötandet, tillgängligheten med mera upplevs.

Här kan du läsa om resultat från enkäten:

2015

2016

2017