Enkät Individ- och familjeomsorgen

Varje år i oktober ställs frågor till personer som har kontakt med individ- och familjeomsorgen om hur bemötandet, tillgängligheten med mera upplevs.

Här kan du läsa om resultat från enkäten

2014

För 2015 finns även jämförelse mellan Simrishamn och andra kommuner. Här hittar du resultaten.

2016