Särskilt boendestöd - Kompassen

Särskilt boendestöd - Kompassen - erbjuder ett mer omfattande och flexibelt stöd dygnet runt till skillnad från vanligt boendestöd.

Din närmaste kontakt kommer du att ha med två kontaktmän, varav en är din Case Manager (CM). En Case Manager har ett särskilt uppdrag att samordna ditt stöd och har kunskap och erfarenhet av olika metoder.

Du etablerar en arbetsrelation med din Case Manager. Ni tillsammans arbetar för att hitta din motivation och dina resurser så att du kan åstadkomma förändringar och arbeta mot mål som du tycker är viktiga.

Personalen utgår från en gemensamhetslägenhet där du också är välkommen att umgås och delta i  aktivteter - i grupp eller enskilt.