Personlig assistans

Hur väljer du assistansanordnare?

I Simrishamns kommun tillämpar vi LOV inom personlig assistans. Detta innebär att Simrishamns kommun själva inte erbjuder utförande av personlig assistans i egen regi.

Du kan antingen välja en privat assistansanordnare eller om du inte kan eller vill välja tilldelas du ett ickevalsalternativ bland de godkända LOV-anordnarna enligt en turordning som fastställs årligen. Ett avtal upprättas mellan dig och din assistansanordnare kring assistansens utformning, schemaläggning och genomförande. Assistansordnaren svarar då för det praktiska kring anställning, löneutbetalning, personal och administration. Du kan också använda ersättningen till att själv vara arbetsgivare för assistansen.

Godkända företag:

Utförarkatalog:          Hemsida:

För närvarande finns inga godkända LOV-anordnare i Simrishamns kommun.

 

Blankett för ekonomisk ersättning för sjuklönekostnad hittar du här.