Öppenvården - barn och unga

Socialförvaltningens öppna verksamhet för barnfamiljer med barn upp till arton år finns numera i socialförvaltningens lokaler på Stenbocksgatan 24, Simrishamn.

Tidigare hette vi KAK-huset men numera har vi namnet Öppenvården.

Vi erbjuder gruppverksamheter och även möjlighet till enskild kontakt utifrån de konkreta frågor som du som förälder har.
I vår verksamhet erbjuds bland annat MER-kraft, familjepedagogiska insatser, enskild samtalskontakt, spädbarnsmassage, Marte Meo, föräldrautbildning och barngrupp.

Aktivt Föräldraskap /föräldrautbildning

Läs mer här

Barngruppen Blåvinge

För barn i åldrarna 7-12 år som lever/har levt i en familj med kemiskt beroende, psykisk ohälsa, våld eller konfliktfyllda separationer. Mer information finns här.

MER-kraft

En gruppverksamhet för er som är blivande eller nyblivna föräldrar. Vi utgår från dina och gruppens behov och önskemål med tyngdpunkt på
M som står för mat/kost
E som står för egenvård
R som står för relationer, till exempel barn-föräldrar eller parrelation
MER-kraft är ett samarbete mellan Svenska Kyrkan Simrishamn, S:t Olof, Rörum och KAKhuset.

Samtalskontakt

Behöver du någon att diskutera olika frågor gällande föräldraskap med?
Då kan vi erbjuda enskild samtalskontakt.

Spädbarnsmassage

Spädbarnsmassage är en möjlighet för dig och ditt barn att få en djupare och varmare kontakt. Vi erbjuder kurser i spädbarnsmassage, antingen i grupp eller enskilt. Varje kurs består av 4-5 träffar.