Kontaktperson/Ledsagare

Kontaktperson

Kontaktpersoner får vägledning i uppdraget genom målsättningen i insatsbeslutet samt stöd av ansvarig handläggare. Ersättningen till kontaktpersonen ges av kommunen i form av arvode.

För dig som får insatsen beviljad är kontaktpersonen någon att prata och umgås med. Ni bestämmer tillsammans när ni ska träffas och vad ni ska göra. Du har också stor möjlighet att påverka valet av din kontaktperson.

Ledsagare

Ledsagaren anställs på det antal timmar/månad som du genom ditt beslut har rätt till. Insatsen kan användas till bl.a. stöd vid inköp, tandläkare/läkarbesök samt att delta i sociala och kulturella sammanhang.

Du som blivit beviljad ledsagarservice går tillsammans med ledsagaren och ansvarig handläggare igenom målsättningen med insatsen. Du har möjlighet att påverka innehåll och tidpunkt i enlighet med dina förutsättningar, behov och intressen. Du har stor möjlighet att påverka valet av din ledsagare.