Daglig verksamhet

Daglig verksamhet erbjuds både i Simrishamn och på andra orter i kommunen.

Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är en rättighet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen förkortas LSS. Du som har daglig verksamhet har rätt till en meningsfull sysselsättning som är anpassad efter din förmåga och dina intressen. Din dagliga verksamhet ska göra att du känner dig delaktig i samhället. Din dagliga verksamhet ska också göra att du utvecklas och att du känner gemenskap.

När du börjar hos oss erbjuds du att besöka våra olika verksamheter. Sedan kommer vi överens om vilken verksamhet du ska delta i. Du får en kontaktpersonal som har särskilt ansvar för att du trivs på din dagliga verksamhet.