Välkommen till Tulpanen

Tulpanen ligger i Hammenhög som är beläget ett par mil utanför Simrishamn. På Tulpanen finns olika verksamheter under samma tak. Det finns en boendeenhet, anvisningslägenheter, dagcentral och en restaurang.

Tulpanen, Hammenhög

Aktiviteter

Olika gruppaktiviteter erbjuds genom dagcentralen, se ovan. På Tulpanen planeras aktiviteter utifrån var och ens behov. En del gemensamma aktiviteter förekommer, exempelvis, underhållning, bingo, tidningsläsning, utflykter, fester kring olika högtider, blomsterbindning, hästskjuts mm.

Se Värdighetsgarantier.

Avgifter

Hyra betalas månadsvis. BTP (bostadstillägg för pensionärer över 65 år) söks hos pensionsmyndigheten. Om du är under 65 år söker du bostadsbidrag på försäkringskassan. Avgift för vård och omsorg beräknas efter inkomst. Övriga kostnader som betalas av den enskilde kan vara läkarbesök, apoteksräkning, hår- och fotvård, hygienartiklar, telefon, tidning och hemförsäkring. TV-licens ingår.

Lägenheter

Tulpanen är en boendeenhet med sju lägenheter. I varje lägenhet finns ett rum, toalett , dusch, så kallad trinette (vask och kylskåp). Trygghetslarm ingår. Lägenheterna hyrs av Simrishamnsbostäder AB. Lägenheten hyrs omöblerad (säng finns).

Måltider

Vi erbjuder: frukost, middag, eftermiddagskaffe, kvällsmål, kvällskaffe. och nattmål. Måltiderna tillreds av personalen på enheten. Maten serveras i egna lägenheten om så önskas, i det gemensamma köket på enheten eller i restaurangen på Tulpanen.

Se kostpolicy (pdf 172 Kb).

Personal

Det finns tillgång till personal dygnet runt. De har vårdbiträde- eller underesköterske kompetens. Vi arbetar på ett brukarfokuserat synsätt där det sociala omsorgsperspektivet lyfts fram. Varje boende har en kontaktman (pdf 64 Kb) med särskilt ansvar för att se till att den boendes behov och önskemål tillgodoses. I arbetslagen finns specialistkompetens bland annat inom områdena sjukvård, demens, reminiscens, vård i livets slutskede och kost. Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast är knutna till Tulpanen. Sjuksköterskan ansvarar för den medicinska vården upp till sjuksköterskenivå. Enhetschefen har det yttersta ansvaret för hela verksamheten.

Övrig service

På dagcentralen (i samma byggnad) finns möjlighet att delta i olika gruppaktiviteter. Tillgång till fotvårdare och hårfrisör finns.