Välkommen till Bokebacken

S:t Olof ligger cirka 20 kilometer nordväst om Simrishamn och har fått sitt namn efter helgonet Sankt Olof. Byn hette ursprungligen Lunkende.

Sank Olofshemmet

Bokebacken är ett äldreboende med 18 lägenheter fördelat på två enheter med vardera 9 lägenheter; Lunden och Källan.

Boendet har gemensamhetsutrymmen där det erbjuds möjlighet att äta, umgås och delta i olika aktiviteter.

Aktiviteter

Aktiviteter finns varje vecka. Innehållet bestäms utifrån vad som kommer fram på brukarrådet. Övriga aktiviteter är bingo, tidningsläsning, underhållning och gudstjänst. Vi tar gärna emot förslag på fler aktiviteter.

Se Värdighetsgarantier.

Avgifter

Hyra betalas månadsvis. BTP (bostadstillägg för pensionärer över 65 år) söks hos pensionsmyndigheten. Om du är under 65 år söker du bostadsbidrag på försäkringskassan. Avgift för vård och omsorg beräknas efter inkomst. Övriga kostnader som betalas av den enskilde kan vara läkarbesök, apoteksräkning, hår- och fotvård, hygienartiklar, telefon, tidning och hemförsäkring. TV-licens ingår.

Lägenheter

I varje lägenhet finns ett rum, toalett, dusch och en så kallad trinette (kokplatta, vask och kylskåp). Trygghetslarm ingår. Lägenheten hyrs av Simrishamnsbostäder AB. Den hyrs omöblerad (säng finns).

Målsättning

  • Vi ger dig den vård och omsorg som är beviljad av omsorgshandläggare, distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.
  • Med kunnighet och ett gott bemötande vill vi inge trygghet och respekt för din integritet.

Måltider

Vi erbjuder: frukost, middag, eftermiddagskaffe, kvällsmål, kvällskaffe. och nattmål. Huvudmålet lagas på Äppelgården i Kivik. Övriga måltider lagas av personalen på enheten.

Se kostpolicy (pdf 172 Kb)

Personal

Det finns tillgång till personal dygnet runt. Man har en egen kontaktman (pdf 64 Kb) i personalgruppen. Tillsammans med denna person planerar du sedan utförandet av insatser utifrån dina behov och önskemål. Kontaktman skall fungera som en sammanhållande länk för att uppnå bästa insatskvalitet och trivsel i vardagen. Personalen har vårdbiträde- eller undersköterskeutbildning. Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast är knutna till St:Olofshemmet. Sjuksköterskan har ansvar för den medicinska vården upp till sjuksköterskenivå. Enhetschefen har det yttersta ansvaret för hela verksamheten

Övrig service

På födelsedagar eller vid andra tillfällen när den egna lägenheten inte räcker till finns en rymligare lokal att låna. Där finns också porslin. Dukar, servetter och ljus får man ordna själv. Fotvård och frisör finns att tillgå.