Välkommen till Solgläntan

Solgläntan i Kivik bedrivs fr.o.m. 1 april 2015 åter av Simrishamns Kommun. Kivik ligger vid kusten två mil norr om Simrishamn.

Solgläntan

Solgläntan är ett äldreboende med 27 enrumslägenheter. Huset är byggt i sutterängplan. Lägenheterna är fördelade på tre enheter; Gladan, Göken och Solrosen. Solrosen är en demensenhet. Boendet har gemensamhetsutrymmen där det erbjuds möjlighet att äta, umgås och delta i olika aktiviteter.

Aktiviteter

Gymnastik, högläsning, bingo. Alla boende har ”egentid” en gång per vecka där han/hon själv får bestämma aktivitet. Årliga arrangemang som till exempel grillfest, kräftskiva, Mårtenfest och julfest. En aktivitetsledare håller i aktiviteterna.

Se Värdighetsgarantier.

Avgifter

Hyra betalas månadsvis. BTP (bostadstillägg för pensionärer över 65 år) söks hos pensionsmyndigheten. Om du är under 65 år söker du bostadsbidrag på försäkringskassan. Avgift för vård och omsorg beräknas efter inkomst. Övriga kostnader som betalas av den enskilde kan vara läkarbesök, apoteksräkning, hår- och fotvård, hygienartiklar, telefon, tidning och hemförsäkring. TV-licens ingår.

Lägenheter

Varje lägenhet består av ett rum, toalett, dusch och så kallad trinette (vask, kokplatta och kylskåp). Lägenheten möbleras av hyresgästen med egna möbler. Säng ingår i boendet. Trygghetslarm finns i alla lägenheterna. Lägenheterna hyrs av Simrishamnsbostäder AB.

Målsättning

  • Varje boendes behov av stöd och hjälp ska tillgodoses

Måltider

Vi erbjuder: frukost, middag, eftermiddagskaffe, kvällsmål, kvällskaffe och nattmål. Middagen lagas på Äppelgårdens dagcentral i Kivik. Övriga måltider lagas av personalen på enheten.

Se kostpolicy (pdf 172 Kb).

Personal

Det finns tillgång till personal dygnet runt. Alla boende har en kontaktman (pdf 64 Kb) med särskilt ansvar för att se till att den boendes behov och önskemål tillgodoses. Personalen har vårdbiträde- eller undersköterska utbildning. Sjuksköterska finns tillgänglig på Solgläntan under dagtid på vardagar och på helger och kvällar vid behov. Arbetsterapeut och sjukgymnast är knutna till Solgläntan. Sjuksköterskan ansvarar för den medicinska vården upp till sjuksköterskenivå. Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret för hela verksamheten.

Övrig service

Fotvård och frisör finns att tillgå.