Välkommen till Skönadal

Skönadal är beläget i utkanten av Simrishamn.

Skönadals Äldreboende

Skönadal är ett äsärskilt boende med 55 lägenheter fördelat på fem enheter; Havsviken, Lagunen, Längan, Näckrosen och Syrenstigen. Längan är ett gruppboende för personer med demenssjukdom. Boendet har gemensamhetsutrymmen där det erbjuds möjlighet att äta, umgås och delta i olika aktiviteter.

Aktiviteter

Alla aktiviteter planeras utifrån den boendes önskemål och behov. Aktiviteterna kan antingen vara individuella eller gemensamma. Exempel på aktiviteter är: Tidningsläsning, gymnastik, underhållning, studiecirklar, taktil massage.

Se Värdighetsgarantier.

Avgifter

Hyra betalas månadsvis. BTP (bostadstillägg för pensionärer över 65 år) söks hos pensionsmyndigheten. Om du är under 65 år söker du bostadsbidrag på försäkringskassan. Avgift för vård och omsorg beräknas efter inkomst. Övriga kostnader som betalas av den enskilde kan vara läkarbesök, apoteksräkning, hår- och fotvård, hygienartiklar, telefon, tidning och hemförsäkring. TV-licens ingår.

Lägenheter

I varje lägenhet finns ett rum, toalett, dusch, minikök med vask och kylskåp, inga kokmöjligheter. Trygghetslarm finns i alla lägenheterna. Lägenheten hyrs av Simrishamnsbostäder AB. Den hyrs omöblerad (säng finns).

Målsättning

  • Skönadal skall vara en boning/plats
    - Att komma till
    - Att vara i
    - Att utgå ifrån
  • All omsorg och vård ska bygga på respekt för den enskilde och att med kunnighet och ett gott bemötande inge trygghet och respekt för den enskildes integritet.
  • Vi skall sträva efter att bibehålla de resurser och förmågor som varje boende har.
  • Anhöriga och närstående skall känna sig välkommen, trygg och delaktig i den omsorg och vård som ges den boende.

Måltider

Vi erbjuder: frukost, middag, eftermiddagskaffe, kvällsmål, kvällskaffe. och nattmål. Huvudmålet lagas i storköket på Skönadal. Övriga måltider lagas av personalen på enheten.

Se Kostpolicy (pdf 172 Kb).

Personal

Det finns tillgång till personal dygnet runt. Alla boende har en kontaktman (pdf 64 Kb) med särskilt ansvar för att se till att den boendes behov och önskemål tillgodoses. Personalen har vårdbiträde- eller undersköterskeutbildning. Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast är knutna till Skönadal. Sjuksköterskan har ansvar för den medicinska vården upp till sjuksköterskenivå. Enhetschefen har det yttersta ansvaret för hela verksamheten

Övrig service

På födelsedagar eller vid andra tillfällen när den egna lägenheten inte räcker till finns lokal att låna. Dagverksamhet/Dagcentral är öppen måndag till fredag och boende är också välkommen att delta i aktiviteterna som erbjuds där. Det finns möjlighet att beställa lunch till gäster. Träningslokal med redskap finns och frisör och fotvårdsspecialist kan komma till Skönadal när så behövs.