Välkommen till Pilegården

Pilegården ligger mitt i Hammenhög, knappt två mil utanför Simrishamn. Pilegården

Pilegården är ett äldreboende med 27 lägenheter. De är fördelade på tre enheter; Söder, Väster och Öster. Söder är en demensenhet och här kan man bo så länge man har behov av de speciella resurser och den arbetsmetodik som en person med demenssjukdom kan behöva. Boendet har gemensamhetsutrymmen där det erbjuds möjlighet att äta, umgås och delta i olika aktiviteter.

Aktiviteter

Olika gruppaktiviteter erbjuds genom dagcentralen, se ovan. På Pilegården planeras aktiviteter utifrån var och ens behov. En del gemensamma aktiviteter förekommer, exempelvis, underhållning, bingo, tidningsläsning, utflykter, fester kring olika högtider, blomsterbindning, hästskjuts mm.

Se Värdighetsgarantier.

Avgifter

Hyra betalas månadsvis. BTP (bostadstillägg för pensionärer över 65 år) söks hos pensionsmyndigheten. Om du är under 65 år söker du bostadsbidrag på försäkringskassan. Avgift för vård och omsorg beräknas efter inkomst. Övriga kostnader som betalas av den enskilde kan vara läkarbesök, apoteksräkning, hår- och fotvård, hygienartiklar, telefon, tidning och hemförsäkring. TV-licens ingår.

Lägenheter

I varje lägenhet finns ett rum, toalett , dusch, så kallad trinette (vask och kylskåp). Trygghetslarm ingår. Lägenheterna hyrs av Simrishamnsbostäder AB. Lägenheten hyrs omöblerad (säng finns).

Måltider

Vi erbjuder: frukost, middag, eftermiddagskaffe, kvällsmål, kvällskaffe och nattmål. Måltiderna tillreds av personalen på enheten. Kostpolicy (pdf 172 Kb).Maten serveras i egna lägenheten om så önskas, i det gemensamma köket på enheten eller i restaurangen på Tulpanen.

Se kostpolicy (pdf 172 Kb).

Personal

Det finns tillgång till personal dygnet runt. De har vårdbiträde- eller underesköterske kompetens. Vi arbetar på ett brukarfokuserat synsätt där det sociala omsorgsperspektivet lyfts fram. Varje boende har en kontaktman (pdf 64 Kb) med särskilt ansvar för att se till att den boendes behov och önskemål tillgodoses. I arbetslagen finns specialistkompetens bland annat inom områdena sjukvård, demens, reminiscens, vård i livets slutskede och kost. Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast är knutna till Pilegården. Sjuksköterskan ansvarar för den medicinska vården upp till sjuksköterskenivå. Enhetschefen har det yttersta ansvaret för hela verksamheten.

Övrig service

En dagcentral finns i närheten (på Tulpanen). På denna finns möjlighet att delta i olika gruppaktiviteter. Tillgång till fotvårdare och hårfrisör finns.